sağlanan huzur ve güven ortamı ile köylerine dönerek tarımsal üretime başladı