Kolesterolün önemi kanda ortaya çıktı: Düşükte kan berrak