Besiciler yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri otları kışın kızaklarla taşıyor