İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaat ayrıntıları neler?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca Tekniker, Teknisyen, Sıhhat Teknikeri, Ofis İşçisi, Takviye Çalışanı ve Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi kadrolarına toplamda 25 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu ve dengi okullardan mezun adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, en az 60 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte müracaat sürecine ait merak edilen ayrıntılar….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işçi alımı müracaatları 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr‘den temin edilecek müracaat formu ve istenilen öteki evraklarla birlikte üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. Posta yahut öteki kanallardan yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecek.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanı fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir.)

4- KPSS İmtihan Sonuç Dokümanı.

5- Nitelikler kısmında istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev dokümanları yahut sertifikalar.

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum evrakı. (e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir.)

8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

9- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir.)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Müracaat tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmemiş olması yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen tahsil seviyesinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların KPSS puan cinslerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

– Ortaöğretim mezunları için 2020 periyodu KPSS P94 puanı,
– Ön lisans mezunları için 2020 devri KPSS P93
– Lisans mezunları için 2020 ve 2021 devri KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

11- Tecrübe koşulu istenilenlerin çalışma müddetleri ve evrakların asılları değerlendirilecektir.

12- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Yalnızca bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır

14- İş deneyimleri ilan koşullarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

15- Özel koşulların ilan tarihinin birinci günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

16- Müracaatta istenilen sertifikalar ilan tarihinden evvel alınmış olmalıdır.

17- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*